De fire vekterne i bosspatruljen har vært i drift siden juni, og i hovedsak konsentrert seg om private husholdninger i det sentrale Bergen.

— Vi har ikke kapasitet til å rekke over alt. Stort sett går vi runder i sentrum, men vi har også vært en del utover i Sandviken og på Solheims-siden, sier driftssjef Atle Kleppe i Samferdselsetaten.

Han forteller at de fleste gebyrene er skrevet ut til huseiere som har overfylte bosspann og som har hatt avfall stående på fortau og i gater.

Knips, og 500 kr i bot

— Vi kan ikke gi gebyr til private for at de ikke tar inn bosspannet. Men spannet skal være lukket, og det skal ikke stå noe ved siden av det, sier Kleppe.

Dersom bosspatruljen ser noe som ikke er som det skal være, tar de bilde av elendigheten og sender gebyrkrav til huseier. De fleste godtar gebyret på 500 kroner, men 20-30 tilfeller er gått videre til klagenemnden.

— Dessuten har vi i enkelte tilfeller trukket tilbake gebyret. Vi innser at vi var litt for rask på labben da vi skrev ut gebyr tidlig om morgenen. Nå får huseierne litt tid på seg til å oppdage hvordan det ser ut utenfor huset og rydde opp, sier driftssjefen.

De fire bossvekterne er ansatt i prosjektstillinger ut 2008. De startet 18. mai 2007, men første måneden gikk med til opplæring.

Fornøyd så langt

I sommer vil kommunen evaluere prøveordningen med bosspoliti, og vurdere om man skal søke kommunaldepartementet om å fortsette med ordningen. Så langt er Kleppe godt fornøyd.

— Vi føler at vi har fått til mye. I forhold til husholdningsavfall har det blitt vesentlig bedre i løpet av det siste halvåret. De som hadde for små bosspann, har nå fått tak i større, slik at vi har mindre boss på fortau og gater, sier han.

Kleppe har lagt merke til at bosset hopet seg opp enkelte steder i romjulen, noe som blant annet skyldtes at en tømmedag forsvant på grunn av helligdag.

Skal ta næringslivet

550 gebyrer gir en ekstrainntekt i kommunekassen på 275.000 kroner. Men Kleppe sier at kommunen ikke tjener penger på ordningen.

— Det er heller ikke meningen. Vi har lønnsutgifter til fire ansatte og kostnader med å sende brev og lignende.

Neste mål er de næringsdrivende i Bergen, som har et strengere regelverk å forholde seg til enn private husholdninger.

— Bosspann fra næringslivet kan kun stå ute på tømmedager. Ellers må det inn. Vi føler at storkioskene har skjerpet seg, men det er fortsatt mye å gå på. Dessuten vil vi slå ned på ulovlig løsfotreklame på fortau, sier han.