Truslene skaffet mannen en dom på 28 dager betinget fengsel og en ubetinget bot til statskassen på 3000 kroner.

Truet med kniv

Mannen må også betale saksomkostninger på 1000 kroner.

Midhorland tingrett la til grunn at fornærmede hadde grunn til å ta truslene alvorlig ettersom siktede truet fornærmede med kniv.