Totalt har nærmere 3000 asylsøkere forsvunnet i år. 600 er barn, av disse er 54 helt alene i verden.

— Det brukes så godt som ingen ressurser på å hindre at barn forsvinner, og heller ingen ressurser på å oppklare sakene, sier Bjarne Kristoffersen, leder i Redd Barna Ungdom.

Ikke bekymret

Regiondirektør Bjørn Holden i UDI har ansvaret for de enslige, mindreårige søkerne. Han er ikke like bekymret. Selv om fire av barna oppgis å være under 15 år, er UDI bare opptatt av ett barn. Det gjelder en jente fra Mongolia som har forsvunnet fra et mottak på Sørlandet.

— Hva med alle de andre?

— Vi tror de er over 18 år, svarer Holden.

— Vet dere det?

— Vi er rimelig sikre på det.

Fra 2002 fikk UDI et eget regelverk for oppfølging av de mindreårige som forsvinner. UDI, politiet, barnevernet, uteseksjonen samarbeider for å spore dem opp. Holden mener at systemet er tilfredsstillende. Kristoffersen er uenig.

— Etter at saken er meldt ender den enslige mindreårige opp som nok et navn på en liste som ikke prioriteres, mener Kristoffersen.

Flykter fra krig

UDI legger vekt på at mange kommer til landet for å få et bedre liv og muligheter til utdanning. Men halvparten av dem som kommer, flykter fra krigsherjede land.

- Ønsker dere at færrest mulig enslige mindreårige kommer til Norge? - Målet er at færrest mulig av dem som ikke er mindreårige kommer. Det andre målet er å gi nødvendig hjelp til de barna som trenger det, sier Holden.

UDI har som mål å gjenforene alle barn med foreldrene sine. Nytt av året er en intensivering av jakten på omsorgspersoner i hjemlandet. I alle saker hvor foreldrene blir funnet, sendes barna fra Norge og til dem.

— Det er Norges politikk at barn har det best sammen med sine foreldre, sier Holden.

10 000 barn på vandring

De enslige mindreårige asylsøkerne har vært et internasjonalt problem i mange år. Ifølge Redd Barna er det så mange som 100.000 barn på vandring i Europa. Hittil har andelen barn som er kommet til Norge vært høyere enn i Sverige og Danmark, men etter at UDI innførte alderstesting er dette i ferd med å endre seg.

— Ofte er det slik at det er andre som har tatt beslutningen for barna om at de skal reise. I Somalia er det en nasjonal tilpasning å sende tre-fire av en søskenflokk på syv ut i verden, sier Holden.

UDI er bekymret for at de internasjonale tendensene hvor narkotikatrafikk og prostitusjon med barn involvert skal nå Norge. Hittil har to enkeltstående tilfeller av prostitusjon funnet sted, og en narkotikasak.

Antallet forsvinninger fra norske asylmottak har økt hvert år de siste fem årene. UDI regner med at mange som forsvinner, både voksne og barn, reiser til hjemlandene sine.