Fyllekjøreren er nå dømt til fengsel i 45 dager og en bot på 51. 000 kroner.

Det var i fjor høst at mannen kjørte med 1,8 i promille fra Sotra til Loddefjord.

Senere på natten overtalte han en bekjent til å forklare at han hadde kjørt bilen. Dette kom frem i et avhør med politiet.

Men løgnen ble oppdaget og 24-åringen er nå dømt i Nordhordland tingrett. I retten innrømmet han hva som egentlig skjedde i fjor høst. Den høye boten på 51.000 kroner henger sammen med at mannen har en relativt god årsinntekt. Han har rundt 32.000 kroner i bruttoinntekt i måneden.

«Ved straffeutmåling er det for post 1 i siktelsen lagt vekt på den høye påvirkningsgraden på 1,8 i promille og at kjøringen fant sted på en relativt lang strekning og med den ulykkesrisiko dette medfører», står det i dommen.

24-åringen er dømt til tap av førerretten de neste 30 månedene. I tillegg må han avlegge full ny førerprøve for å kunne kjøre bil etter dette.