Mannen ble i Bergen byrett dømt til en betinget fengselsstraff på 30 dager og en bot på 5000 kroner. Samtlige syv dommere stemte for frikjennelse under ankebehandlingen.

— En usedvanlig klar kjennelse. Etter min mening burde ikke denne saken ha vært ført for retten i det hele tatt, sier 51-åringens forsvarer, advokat Erik Knudser.

88-åring døde

51-åringen var på vei hjem i begravelsesbyråets tjenestebil om kvelden 16. mai 1999 da dødsulykken inntraff. I Gyldenprisveien, i sterkt motlys, kjørte mannen på en 88 år gammel mann, som tre dager senere døde. Det var ikke fotgjengerfelt der den omkomne krysset veien.

Påtalemyndigheten tok ut tiltale mot begravelsesbilsjåføren for uaktsomt drap, og brudd på Vegtrafikkloven. I byretten ble han dømt i tråd med tiltalen.

Trodde på «sort hull»

Lagmannsretten har lagt avgjørende vekt på en rapport fra to sakkyndige. Denne forelå ikke ved byrettens behandling.

De sakkyndige slår fast at det under visse forhold faktisk går an å bli blendet uten at vedkommende faktisk føler seg synshemmet. Det kan oppstå et såkalt «sort hull» i synsfeltet, uten at personen selv registrerer det.

51-åringen forklarte både i by- og lagmannsretten at han ikke følte seg blendet.

— Jeg så ikke 88-åringen før han var rett foran bilen min, forklarte mannen, som før ulykken hadde kjørt prikkfritt i 30 år, blant annet som ambulansebilsjåfør.

«Ser som en ørn»

En optiker sa i lagmannsretten at 51-åringen «ser som en ørn». En meteorolog forklarte i sin vitneforklaring at det var høyst spesielle og uvanlige lysforhold om kvelden 16. mai. Lagmannsretten har i sin kjennelse også lagt vekt på dette.

«Ulykken må anses som et utslag av en rekke sammenfallende og uheldige omstendigheter, og det er ikke grunnlag for å konstatere at tiltalte handlet uaktsomt», fastslår retten.

— Inntil videre tar jeg dommen til etterretning. Jeg vil lese den nøyere før jeg vurderer om jeg skal anbefale at den blir anket. Det er det statsadvokatene som bestemmer, sier aktor i saken, politiadvokat Einar Råen.