Forvisningen fra øya i Sunnhordland skyldes at han i 2002 ble dømt for til seks måneders fengsel for drapstrusler mot sin ekskone.

Sunnhordland tingrett påla i første omgang mannen å holde seg unna Stord fram til 2015, men Gulating lagmannsrett har nå lempet på straffen, melder Bergensavisen.

I en fersk kjennelse slår retten fast at ny rettspraksis tilsier at fem års forvisning må være nok.

Mannen skal ikke ha prøvd å ta kontakt med kvinnen siden han ble domfelt og det taler til hans fordel, skriver lagmannsretten i begrunnelsen for å forkorte øyforvisningen.