— Et mobbeombud skal følge opp forhold som har med mobbing i regionen å gjøre. Både når det gjelder å forhindre mobbing og å forebygge mobbing, sier Svein Heggeheim, direktør for opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune til avisen Askøyværingen.

Fylkeskommunen har fått 500.000 kroner fra Utdanningsdirektoratet til å opprette et eget mobbeombud i den videregående skolen. Prosjektet har en prøveperiode på to år.

Bare for videregående

Mobbeombudet skal jobbe jobbe med mobbing både på et overordnet nivå, samt håndtere spesifike tilfeller.

— Det vil være mulig å henvende seg direkte til mobbeombudet for konkrete saker, sier Heggheim.

Fylkeskommunens ansvarsområde omfatter bare de videregående skolene, og midlene til mobbeombudet kommer følgelig til å gå hit. For elever i grunnskolen er det kommunen som har ansvaret.

— Dersom elever i grunnskolen tar kontakt med fylkeskommunen vil vi være behjelpelig med å vise dem til rette innsats i kommunen, sier Hillevi Elizabeth Runshaug i fylkets opplæringsavdeling.

Mulig i løpet av høsten

Ombudet som nå etter planen skal opprettes skal samarbeide med skoleinspekterer på de respektive skolene med systematisk anti-mobbearbeid. Organet skal også være en uvahengig part som kan tale elevenes sak i møte med skolen.

For å få ombudet på plass må fylkeskommunen i august vedta å gå inn i prosjektet med en halv million kroner av egne midler, som kommer på toppen av den halve millionen fra direktoratet.

— Vi vil forsøke å komme i gang så snart som mulig, i løpet av høsten, sier Runshaug i opplæringsavdelingen.