TRUDE HAUG

— Vi har lett etter midler og skaffet til veie 500.000 kroner ekstra til veilys, forteller en fornøyd byrådsleder Monica Mæland (H) til Bergens Tidende.

Det er som kjent mange mørke gater og slokte gatelys i Bergen kommune, og siden det bare er 200.000 kroner igjen på budsjettet til veilys, er det lite som kan gjøres før et nytt budsjettår begynner i 2005. Men nå har altså byens myndigheter funnet en halv million ekstra.

Tar ikke fra barn og eldre

På spørsmål om hvor pengene skal tas fra, forsikrer byrådslederen at pengene ikke skal gå ut over viktige tjenestetilbud. Det skal heller ikke ramme barn og eldre. Foreløpig vil hun ikke ut med akkurat hvor pengene finnes, men det blir offentliggjort i tertialrapport 2 den 2. oktober, forteller hun.

— Å gå hele runden og skifte alle pærene vil koste to millioner kroner, derfor må pengene brukes til å skifte enkeltpærer i gateløp som er helt mørke, sier Mæland. Det er for det meste utenfor sentrum at det er helt mørklagte gater.

Mæland forteller at kommunen har invitert til et møte med BKK hvor de skal drøfte om eierne kan påta seg ansvar for systemsvikt som gjelder strømforsyningen til lysnettet.

Deler med BKK

— Som kunde hos BKK synes vi det er rimelig at vi diskuterer å dele på utgiftene, sier byrådslederen.

Kommunen er i dialog med politiet, og der er ikke registrert økt skade i denne situasjonen, forteller Mæland.

— Men vi er opptatt av den utryggheten som følger av mørke gater, at folk sitter inne og ikke tør å bevege seg utendørs. Dette er på en måte blitt en symbolsak på skakkjørt kommuneøkonomi, sier hun.