— Dette er en tragisk sak. Vi har hatt behov for å tenke litt på den, for å være sikre på at vi gjorde det rette, sier politiinspektør Kjetil Kvalvik ved Hordaland politidistrikt til Bergens Tidende.

Ifølge Hordaland politidistrikt har Høyer Odda A/S brutt loven ved å unnlate å sikre en tilkomstvei inne på betongblandeverket eget anleggs- og kaiområde. I Bergen, for eksempel, er det vanlig å sikre kaiområder med gamle jernbaneskinner. Noe tilsvarende var ikke satt opp i Odda.

Toåring omkom

Om formiddagen lørdag 23. februar ble to år gamle Nora Kvestad Kråkevik fra Ullensvang hentet opp fra 22 meters dyp på Eitrheimsneset, bevisstløs og sterkt nedkjølt. Da hadde hun vært fanget inne i en varebil i nesten 50 minutter, etter at faren mistet styringen over bilen i en glatt bakke ned mot sjøen.

Faren kom seg ut av den synkende bilen, men hadde ingen mulighet til å få ut datteren. Dykkere fikk til slutt jenten opp til overflaten. Hun ble fraktet til Haukeland sykehus i helikopter, men døde av skadene dagen etter.

Nå har Hordaland politidistrikt gitt betongblandeverket et forelegg for brudd på Arbeidsmiljøloven. Boten er satt til 50.000 kroner.

Politiets beslutning er stort sett i tråd med innstillingen fra Arbeidstilsynet. Det er ikke selve ulykken bedriften er siktet for, men manglende sikring på bedriftens område.

Usikret kant

I forelegget som bedriften nylig har mottatt står følgende:

«Firmaet Høyer Odda A/S har lokaler ned mot sjøen i Odda. Plassen mellom bygningene (blandeverket) og sjøen benyttes blant annet av firmaets kjøretøyer og er betonglagt, men kanten mot sjøen ble ikke sikret før februar/mars 2002. Den usikrede kanten mot sjøen representerte en fare for uhell og utforkjøring.»

Politiinspektør Kjetil Kvalvik mener at mange uheldige omstendigheter inntraff samtidig.

— Det var ingen folk til stede på anleggsområdet. Faren besøkte arbeidsplassen utenom ordinær arbeidstid, det var glatt, og området var ikke strødd. Tilfeldigvis hadde han datteren med seg i bilen akkurat denne dagen, sier Kjetil Kvalvik.

Bedriften trenger tid

Daglig leder Jan Ove Sæd i Høyer Odda A/S ønsker ikke å kommentere forelegget fra politiet.

— Vi trenger tid til å sette oss inn i det. Derfor vil jeg ikke gi noen kommentarer, sier Jan Ove Sæd til Bergens Tidende.

Han vet ennå ikke om bedriften, som har 60 ansatte, kommer til å vedta forelegget.

Lenge var det tvil om hva politiet ville foreta seg i denne saken. I mars ble det klart at jentens far ifølge politiet ikke hadde begått noen straffbar handling. Han ble behandlet for sjokk etter hendelsen. Bedriften sørget også for å sikre arbeidsområdet ved sjøen kort tid etter ulykken.

Foto: BT