I tillegg fikk han en betinget fengselsstraff på 21 dager. Kjøreturen fant sted en søndag morgen i januar i år. 27-åringen satte seg bak rattet noen timer etter at han — ifølge eget utsagn - hadde satt til livs tre-fire drinker.

På søndre innfartsåre gikk det galt. Mannen sovnet bak rattet på Sjølinjen og kjørte inn i autovernet. Verken han eller hans passasjer ble skadet.

Promillen ble målt til 1,34. Vanligvis gir dette ubetinget fengsel. Rettens flertall fant formildende omstendigheter i at mannen kun hadde vært i Norge i fire måneder, og i at en ubetinget dom ville gjøre ham arbeidsløs.