— Mest gledelig er en svak oppgang for realfagene. 655 studenter har fått tilbud om plass, mot 616 i fjor, opplyser Kjell Bernstrøm, fungerende universitetsdirektør.

Økningen er særlig verd å merke seg fordi interessen for å studere realfag på landsplan er redusert med 5 prosent. Bergen har en økning. Nyeste tilbud i Bergen er femårig IKT-program.

Det historisk-filosofiske fakultetet har sterkest vekst. 509 har f.eks. søkt om opptak på studier om Midtøsten. 57 er tilbudt plass. 790 har søkt om å få studere arkeologi. Kun åtte har fått plass. Hele 1309 har søkt om å få studere medievitenskap. 14 er tatt opp til de 10 plassene.

Når det gjelder tilbudene ved andre fakultet, er psykologi grunnfag fortsatt populært. 1052 unge har søkt om å få studere faget. Alle har fått plass.

— 4968 studenter har fått tilbud om studieplass ved Universitetet i Bergen i år. Det er 700 flere enn i fjor, opplyser opptaksleder Judith Morland.

— Siden vi har gitt flere enn før tilbud om plass, regner jeg med at det i år vil bli tilbudt færre plasser på Restetorget i august, sier Bernstrøm.