— Oversikt over skorsteinshusene? Ja, det har jeg her. 700 løse ark i permer. Problemet er å få lagt inn disse opplysningene på data, slik at vi kan lage elektroniske kart, sier avdelingsleder Anders Leonhard Blakseth ved brannforebyggende avdeling i Bergen Brannvesen.

Nå venter han på å få ressurser til dataregistreringen. Hittil er det eneste kartet som skiller mellom murbebyggelse og trehus i Bergen sentrum datert 1957.

Brenner som skorstein

Et skorsteinshus er en murgård bygget rundt 1890. Brannvesenet frykter alltid storbrann når det meldes om ild og røyk i et slikt bygg.

— Husene er bygget i teglstein, men har etasjeskiller og all innmat av tre. Det gjør at de kan brenne som en skorstein., sier sjefingeniør Harald Skaalvik.

Han var vakthavende brannsjef da alarmen gikk i Daniel Hansens gate tirsdag, og slo storalarm.

— Dette er en hustype vi har all respekt for, også når de er restaurert.

5600 leiligheter

Derfor bestemte brannvesenet seg i fjor for å kartlegge omfanget. Opptellingen viser at det fortsatt står rundt 700 bygårder bygget i perioden 1880-1900.

— Hvis vi regner fire etasjer i snitt og to leiligheter per etasje, blir det 5600 leiligheter. Det gir oss svært mange eiere å forholde seg til, sier overbrannmester Arne Hauge.

Han understreker at dette ikke betyr at samtlige 700 hus er brannfeller. Tilsyn har vist at de fleste er rehabilitert og har fått brannsikring og alarmsystemer.

— Tilstanden er faktisk bedre enn vi fryktet, sier han.

Disse bygårdene dominerer strøk som Nedre Nygård, Nygårdshøyden, Møhlenpris, Sentrum og indre Sandviken.

Brannsikret på 80-tallet

Eieren av Daniel Hansens gate 10, Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB), opplyser at huset ble brannsikret med gipsplater i forbindelse med oppussing på slutten av 1980-tallet.

Brannvesenet hadde sist tilsyn på adressen i desember 2001. Da ble det ikke funnet noen avvik. Politiet opplyser at etterforskningen etter brannen bare så vidt kom i gang onsdag. Det er derfor for tidlig å si noe om brannårsaken. Beboerne i leiligheten som ble mest utbrent, vil bli avhørt.