Regningen må dagens grunneiere langs sjøen — med G.C. Rieber og Mjellem & Karlsen Eiendomsutvikling i spissen - dele på.

I løpet av kort tid vil miljøvernavdelingen hos fylkesmannen legge frem en plan for opprenskning i Puddefjorden/Byfjorden. Først skal det kartlegges, så kommer påleggene. Hos myndighetene er saken klar: I utgangspunktet skal regningen gå til grunneierne.

Erfaringene og kostnadene fra oppryddingen av sjøbunnen utenfor marinebasen på Haakonsvern tilsier at regningen for å renske opp i Puddefjorden og Store Lungegårdsvannet blir på over 560 millioner kroner. På Haakonsvern, der arbeidet snart er avsluttet, kommer regningen på 165 millioner kroner for å renske opp 360.000 kvadratmeter, ifølge miljøvernoffiser Svein Syversen. Prisen for hele operasjonen, som begynte i juni 2000, er på 460 kroner per kvadratmeter.

Skip i 100 år

Fylkesmannens miljøvernavdeling har beregnet at arealet på sjøbunnen i Puddefjorden og Lungegårdsvannet - innenfor en linje fra Laksevågneset til Jekteviks-kaien - er over tre ganger så stort som ved Haakonsvern. Til sammen dreier det seg om over 1,2 millioner kvadratmeter.

Her har det vært bygget skip i over 100 år. På bunnen har forurensningen fra blant andre tidligere Bergens Mekaniske Verksted, Mjellem & Karlsen Verft og Laksevåg Verft avleiret seg i årtier. I avfallet er det blant annet flere kreftfremkallende stoffer (se egen artikkel).

Duket for strid

Når kravene til opprenskning til slutt legges på bordet, er det trolig duket for innbitt kamp om å slippe unna regningen.

For Mjellem & Karlsen-konsernet, som ble kjøpt fra Helge Stokke av Carl Fredrik Seim og Tor Arne Uppstrøm i sommer, kan striden bli ekstra pikant. Selskapet risikerer en tresifret millionregning om myndighetene kjører en tøff linje.

For hvem skal bære regningen selskapet eventuelt måtte få i fanget, de nye eller den gamle eieren?

Ikke Stokke, ifølge Stokke. Helge Stokke sier alle nåværende og fremtidige mellomværender mellom ham og Carl Fredrik Seim/Tor Arne Uppstrøm ble oppgjort i siste runde i forhandlingene om kjøpet av Mjellem & Karlsen-konsernet.

- Spleiselag

Men selv om Stokke ikke regner med noen faktura i posten, mener han det vil være urimelig å sende hele kostnaden for opprenskningen til dagens grunneiere.

— Jeg synes det er veldig tøft. De som er grunneiere i dag er ikke de samme som i mange tilfeller forurenset. Her tror jeg det må bli et spleiselag, sier Stokke.

Uten et slikt spleiselag der også det offentlige bidrar, tror ikke Stokke det vil være mulig å gjennomføre opprenskning.

— Men at grunneierne er en del av dette, synes fra min side å være riktig, sier Stokke.

Bergens Tidende lyktes ikke å få kontakt med Carl Fredrik Seim i går.