GUNNAR WIEDERSTRØM

— Dette gjør det mulig for oss å foreta en langt raskere utbygging på disse områdene enn vi kunne klart uten dette nedsalget, sier Strøm-Erichsen.

Gjennom salget ble det frigjort kr. 1,4 milliarder kroner. 281 millioner kroner går med til å løse ut aksjene kommunene Os og Osterøy eide i BKK.

To nye tiltak får midler fra BKK-salget. Byrådet vil gi støtte til de gjennomførte investeringene ved menneskerettighetenes hus og sluttføring av menneskerettighetenes plass med 1,3 millioner kroner. Videre vil byrådet at 15 millioner øremerkes nytt permanent bygg til erstatning for skur 10 på Bryggen. Skur 10 skal rives i høst for å redusere trafikken på Bryggen. Det trengs i den forbindelse erstatningslokaliteter for fiskehandlerne.

Byrådet øremerker også 15 millioner kroner til et 50 meters svømmebasseng i Bergen. Byrådet vil komme tilbake til realisering av bystyrets vedtak om svømmebassenget i forbindelse med årsbudsjett for 2003 og økonomiplan for perioden 2003-2006.

Byrådet foreslår å opprettholde bybanefondet, boligfondet og kunstfondet. I tillegg settes det av 415 millioner kroner til et rentebærende kapitalfond. Avkastningen fra dette skal erstatte den andelen av BKK-overskuddet som faller vekk. Byrådet foreslår at avkastningen av de siste 15 millionene øremerkes vedlikehold og rengjøring av byrom og plasser.

— Bergen kommune har investert store summer i opprustningen av byrom, og byrådet ønsker derfor å gi vedlikehold og rengjøring av disse en varig styrking gjennom denne disposisjonen, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.