Dette gjelder både barne— og voksenbillettene som selges fra taubanen. Tur-retur-billettene med Ulriksbanen, som blant annet selges fra Turistinformasjonen, er derimot løpende nummerert.

— Det høres rart ut. Det normale er å ha løpende nummerering av alle billettene, sier likningssjef i Bergen, Svein Røynesdal.

Fløibanen har løpende nummerering av absolutt alle billetter.

— Det er den beste måten å holde kontroll og oversikt over hvor mange billetter som selges. For oss er det helt nødvendig å ha et slikt system, opplyser direktør i Fløibanen AS, Trond Amland.

«Midlertidig ordning»

Daglig leder i selskapet som driver Ulriksbanen, Thorbjørn Sirseth, forklarer at tallet på reisende har vært så stort at de rett og slett har gått tom for de ordinære billettene.

— Til vanlig bruker vi løpende nummerrekker på enkeltbillettene. Men på grunn av ferieavvikling og slikt har ikke trykkeriet klart å levere disse tidsnok. Som en midlertidig løsning har vi kjøpt inn 5000 voksenbilletter og 5000 barnebilletter som er blokknummerert. I hver blokk er det 500 billetter, som altså har det samme nummeret, sier Thorbjørn Sirseth.

- Fører kjøreskjema

Han avviser at dette gjør det vanskelig å holde kontroll over billettsalget.

— Vi fører kjøreskjema over hvor mange som reiser opp og ned med banen, sier Sirseth, som håper at han skal få nye, serienummererte enkeltbilletter over helgen.

Den nye regnskapsføreren hans, Tore Bergfjord hos Forseti Regnskap Ans, bekrefter at de blokknummererte billettene er en midlertidig ordning.

— Så vidt jeg vet har disse billettene bare vært i bruk i september. Det er et dårlig system, men det får gå for en periode, sier Tore Bergfjord.

Fullt lovlig

Ifølge kontorsjef i Skattedirektoratet, Inger Helene Iversen, er det bare ved kontantsalg mellom næringsdrivende at det er krav om nummererte salgsdokument. Selskap som selger varer eller tjenester til private, slik Ulriksbanen gjør, kan velge mellom tre måter å legitimere kontantomsetningen på.

De kan bruke kassaapparat, forhåndsnummererte kvitteringer med gjenpart, eller rett og slett telle opp kontantbeholdningen hver dag.

— Det var lagt opp til klarere regler i den nye regnskapsloven, men den er ikke trådt i kraft ennå. Generelt er det fra vår side ønskelig med løpende forhåndsnummerering. Ved kontroller kan vi da se etter fullstendige tallrekker. Dukker det opp hull, vet vi at det kan være noe som ikke er kommet med i regnskapet, sier Inger Helene Iversen til Bergens Tidende.

«Sårbart system»

Karl Tore Hareide, revisor ved fylkesskattekontoret i Hordaland, ønsker ikke å uttale seg om denne konkrete saken.

— Men generelt håper og tror jo vi at det blir slutt på at man kan legitimere kontantomsetning ved bare å telle opp. Det er ingen tvil om at slike systemer er sårbare. I ethvert tilfelle hvor noen sitter og teller opp pengebeholdningen, vil det kunne være fristende og stikke unna penger og rapportere om lavere omsetning, sier Karl Tore Hareide.

STOR ØKNING: Ulriksbanen rapporterer om en passasjerøkning på 25 prosent i sommer. Det skal igjen ha resultert i at selskapet har sluppet opp for de ordinære enkeltbillettene.
Foto: Helge Hansen