— Kartleggingen er bygget på våre egne observasjoner og på en rekke henvendelser om fyllinger både hist og her, sier Håvard Bjordal, miljøsjef i Bergen kommune.

Tirsdag fortalte BT om funn av PCB og andre giftstoffer i sedimenter ved Kyrkjetangen på Bønes. Massene stammer trolig fra et uregistrert deponi på Spelhaugen fra 60-tallet.

Onsdag fortalte Statens forurensingstilsyn (SFT) at de regner med at det dumpes tonnevis av PCB-holdig masse på ulovlige fyllinger.

- Må vite mer

Kartleggingsrapporten fra miljøetaten i Bergen kommune er snart ferdig. Den viser rundt 50 ulovlige fyllinger i kommunen.

— Det stadfester inntrykket vi har hatt. Vi må erkjenne at dette ikke er bra nok. Først og fremst er det viktig at vi hindrer forurensing i vann og vassdrag. Vi må vite mer om hva som er på land og hvordan strømmene finner veien til sjøen, sier Bjordal.

Men det stopper ikke i Bergen. Flere entreprenører kjører til nabokommunene for å bli kvitt massene.

— I slike saker er kommunegrensene ikke-eksisterende, sier Håvard Bjordal.

Fra entreprenørhold hevdes det at problemet er at det ikke finnes nok deponier i kommunen. Bjordal gir dem delvis rett, men peker samtidig på at det finnes tilbud.

— Men de som tilbyr et skikkelig system, tar seg betalt. Så man finner gjerne en løsning som man vet ikke er riktig, men som gjerne ikke koster noe.

Straksløsninger

Et av problemene er at kommunen ikke blir oppmerksom på fyllinger før de er blitt relativt store.

For å få bukt med problemer med uregistrerte og ulovlige deponier, har Bergen kommune i flere år arbeidet på flere fronter.

— Vi jobbet med å få deponier inn i arealdelen under rulleringen av kommunedelplanen som ble behandlet i fjor, men vi kom ikke så langt som vi hadde håpet på, sier Håvard Bjordal.

Nå er det nedsatt en gruppe som ser på straksløsninger.

— Den gruppen er i ferd med å konkludere.

Kommunen har også hatt møter med SFT, Norges geologiske undersøkelser (NGU) og Fylkesmannen i Hordaland. Senest i forrige uke.

— Vi tenker oss også et samarbeid med entreprenørforeningene. Men vi er ikke kommet så langt at dette er formalisert, sier Bjordal.

Bjørn Erik Larsen