Prosjektet har som mål å tilby kreftpasienter en bedre behandling gjennom å utvikle molekylære behandlingsmetoder rettet direkte mot blodkarene i kreftsvulstene.

— Angiogeneseforskning er en sentral del av nyere kreftforskning. Ved tradisjonell cellegiftbehandling av kreftpasienter ser en ofte at kreftcellene utvikler resistens mot cellegiften, noe som ofte hindrer vellykket behandling, opplyser Frits Thorsen ved Institutt for biomedisin, som er vitenskaplig prosjektleder, i en pressemelding.

Han peker på at man i den nye behandlingen ønsker en å angripe de genetisk stabile blodkarcellene, hvor det er mindre sannsynlig at slik resistens vil utvikle seg.

— Ved å ødelegge blodkarene på denne måten, vil en kunne stoppe næringstilførselen inn i svulsten, og dermed drepe kreftcellene, sier Thorsen.

De beste i Europa

I sterk konkurranse med resten av Europa har Nevro-onkologisk gruppe ved Institutt for biomedisin, med professor Rolf Bjerkvig i spissen, fått koordinatorrollen for det omfattende prosjektet.

Bjerkvig tok initiativet til det europeiske forskningssamarbeidet og har plukket ut partnere som er høyt vitenskaplig rangert. 14 forskningsinstitusjoner og 19 forskergrupper deltar, deriblant fra University of Oxford og Karolinska Instituttet.