På dager med høy luftforurensning betyr den økte biltrafikken enda dårligere luft i byen.

Det er Bro— og tunnelselskapets tall for bomringen i november som avdekker de negative tallene. Mens politikerne aller helst hadde sett at bergenserne lot bilen stå, og heller gikk, syklet eller reiste kollektivt, viser trafikktallene at vi kjører mer og mer bil.

Øker hele året

Hittil i år har trafikken gjennom bompengeringen økt med 2,3 prosent sammenlignet med fjoråret. 30. november i år hadde like over 50 millioner kjøretøy passert bompengeringen i Bergen. Veksttakten er redusert noe fra tidligere i år, da lå vi an til en trafikkvekst på over tre prosent.

I avtalen om belønningsmidler mellom staten, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune forutsettes det at trafikken gjennom bompengeringen i 2014 skal ligge på samme nivå som i 2010. Foreløpig har den økt med henholdsvis 2,1 prosent i 2011 og altså 2,3 prosent så langt i 2012.

Trafikken skal ned

Nå setter fylkeskommunen og Bergen kommune sin lit til at trafikken vil falle til godt under 2010-nivået når bompengesatsene øker, trolig fra februar neste år.

Prisen for en enkeltpassering vil øke fra 15 til 25 kroner for personbiler. I tillegg fjernes noen av de mest gunstige rabattordningene. Samlet betyr dette at bompengeinntektene vil bli doblet.

Beregninger Statens vegvesen har gjort viser at en dobling vil redusere trafikken gjennom bompengeringen med ca. 10 prosent. Det skal bidra til at trafikken gjennom bompengeringen kommer ned på under 2010-nivået i 2014. Dermed kan bergensområdet innkassere over en halv milliard kroner fra staten som skal brukes til å bedre forholdene for de kollektivreisende.