— Det var skuffende, etter så mange års venting, sier Øystein Jarland, leder i Bergensvømmerne. Bystyret skulle behandle byrådets forslag om å vurdere andre mulige plasseringer av 50-metersbassenget enn Nygårdstangen, der Bergensia Badeland ønsker å bygge badeland.

Svømmerne fryktet at dette kunne føre til en ny, langvarig lokaliseringsdebatt, og at dette kunne føre til at andre byer kom foran Bergen i køen om å få hovedanleggsstatus for svømming. Denne statusen kan utløse 50 millioner kroner fra staten. Hvis disse millionene havner i en annen by, frykter svømmerne at det aldri vil bli noe 50-metersbasseng i Bergen.

- Politisk vilje

Jarland er likevel ikke bare negativ til utsettingen, som antakelig fører til at saken blir behandlet på neste bystyremøte om en måned.

— Det positive er at det er politisk vilje til omsider å gjøre noe, sier han.

Det var Høyres Henning Warloe som fremmet utsettingsforslaget, som ble enstemmig vedtatt.

— Vi vil være sikre på at vedtak vi gjør sikrer fremdriften i saken, sier han.

- Ingen betydning

Av forholdene Warloe ønsker avklart er om et 50-metersbasseng som er integrert i et badeland vil kunne få hovedanleggsstatus, hva som er korrekte investeringskostnader og hvordan avtalene med Bergensia Badeland legger føringer på byggingen og driften av bassenget.

Det er Ruth Grung (Ap) som er ansvarlig byråd for basseng-saken. Hun sier utsettelsen ikke får noen betydning for byggingen av bassenget, siden utsettelsen bare er på en måned.

«VI VIL HA FEMTI METER!» Politikerne i Bergen bystyre måtte mandag gå spissrot-gang mellom engasjerte svømmere og stupere for å komme inn i Det gamle rådhus.
Foto: Tor Høvik