Det er Klausen Mek. Verksted som får jobben med å levere utstyr til Hydro-utbygingga. Med denne Hydro-kontrakten har dei 50 tilsette ved Klausen arbeid ut året 2004.