Raset sperrer fylkesvei 302 mellom Vallavik og Djønno, om lag 300 meter fra utgangen av Vallaviktunnelen.

— Veien vil ikke bli åpnet igjen i dag, sier vaktoperatør Roger Johannessen i Statens vegvesen til bt.no.

Bygdene fra Tjoflåt til Djønno er isolert av steinraset. Bygdene tilhører Ullensvang kommune, men eneste vei ut derfra går via Ulvik og videre inn i Granvin.

— Skolebarna blir holdt hjemme, og situasjonen er utrygg, sier en av dem som er innesperret av raset, Knut Djønne til NRK/Hordaland.