Prisen på «gaven» er 4,7 millioner kroner, og tas fra kommunens forventede overskudd på rundt 80 millioner kroner i 2007.

Det betyr at byens sosialklienter får mellom 1100 og 3600 kroner ekstra å rutte med, avhengig av størrelse på husstanden.

Bergen brukte 291 millioner kroner på sosialhjelp i 2006. Så langt ser det ut til å bli åtte millioner mindre i år.

I gjeldende rundskriv for sosialhjelp heter det at sosialhjelpmottakerne mottar et ekstra tilskudd tilsvarende sosialhjelp i en uke i desember. I tillegg kommer et kronetillegg på 600 kroner pr. barn under 18 år.