Arbeidstilsynet har stengt skolene på grunn av mugg, dårlig luftkvalitet, asbest og fuktskader. Enkelte steder er rom avstengt, andre steder er hele fløyer og bygg stengt.

— 48 tilfeller på skoler som i hovedsak er offentlige bygg, er et høyt antall. Bygningsmassen burde vært bedre forvaltet. Skippertaksmetoden er en dyr form for vedlikehold, sier overingeniør Conny Bruun i Arbeidstilsynet.

Hun understreker at det er alvorlige forhold som fører til at Arbeidstilsynet går inn og stenger en skole.

— Dette er arbeidsgivers ansvar. Når Arbeidstilsynet går inn og overprøver de ansvarlige, gjør vi et grep og sier at her er det ikke gjort godt nok arbeid, sier Bruun.

Steng på grunn av helseplager

Noen av skolene er stengt av verneombud, som har rett til å stanse farlig arbeid. Arbeidstilsynet har vært involvert i alle stengningene.

— I utgangspunktet hadde dette vært unngått hvis arbeidsgiver hadde tatt ansvar, sier overingeniøren.

To skoler er blitt helt stengt av Arbeidstilsynet på grunn av helsefare. I 2004 ble Austbø ungdomsskole i Stavanger stengt på grunn av takplater som falt ned i et klasserom. Siden alle rom hadde samme konstruksjon, ble hele skolen stengt. I fjor høst ble Hersleb skole i Oslo stengt på grunn av frigivning av asbest under renovering av bygg. Elevene ble flyttet til erstatningsskoler.

Arbeidstilsynet har pålagt stenging av deler av Landås skole, men kommunen har bestemt at hele skolen skal stenge i dag etter anbefaling fra SINTEF.

Ti skoler i Hordaland er blitt delvis stengt. De to siste stengningene var i 2009. På Fjell ungdomsskole ble et lokale stengt av verneombudet på grunn av svevestøv og mangel på avtrekk.

På Rossland skole i Meland kommune ble en fløy stengt av verneombudet fordi elever og ansatte fikk helseplager av å være der.

— Vi har gjort en del utbedringer, og kan nå bruke fløyen, sier rektor Hogne Brunborg ved Rossland skole.

I 2008 ble ett av byggene ved Lone skole stengt fordi elever og lærere ble syke av å være der.

— Grunnen til at gamleskolen ble stengt, var veldig dårlig inneklima. Det var sopp i kjelleren og både elever og lærere ble syke. Mange måtte begynne med astmamedisin, og de som hadde astma måtte øke dosene når de oppholdt seg i det bygget, sier rektor Lars Håbrekke ved Lone skole.

- For mange skoler

I bygget var det fire klasserom for 3. og 4. trinn. Det endte med at verneombudet stengte bygget. Høsten 2010 var en ny paviljong på plass, og for noen uker siden fikk skolen godkjente inneklima.

Rektor forteller at bare det å komme bort fra gamleskolen ga bedring i helsen.

— Nå har vi fått ventilasjonsanlegg og nyoppussede klasserom. Vi merker at det å komme inn i et klasserom med luft er helt annerledes enn før da vi ikke hadde luft, sier han.

— Hva synes du om at 48 skoler er blitt helt eller delvis stengt på ti år?

— Det er for mye så lenge det er en som blir stengt. Det har kanskje vært litt for mye fokus på prestasjoner og resultater, og mindre på de fysiske forholdene, sier han.

Seniorrådgiver og lege i Helsedirektoratet, Anders Smith er bekymret over dårlig inneklima i skolene.

— 48 skoler er 48 for mye. Det skal ikke være sånn at skoler må stenges på grunn av dårlig inneklima, sier han.

Helsedirektoratet har ansvar for å følge opp elevenes arbeidsmiljø på skolene, og har gjort en kartlegging som viser at bare 68 prosent av norske skoler er helseverngodkjent.

— Vi har sett oss lei på at det tar så lang tid å få godkjent skolene, og vil intensivere vårt arbeid, sier Smith.

Kunne dette vært din skole?

BT setter i en serie artikler fokus på skolenes forfatning. Vi trenger din hjelp til å dokumentere skolenes sanne ansikt!

Hvordan står det til på din skole? Fryser du i klasserommet, er dusjene eller toalettene i stykker? Send bilder til 2211 eller skoleforfall@bt.no.