Det er fortsatt høyst usikkert hvor mange penger det er snakk om. Totalanslaget varierer fra 50 millioner, til flere hundre millioner kroner. Det som uansett er klart, etter at PricewaterhouseCoopers har avlevert en juridisk betenkning, er at pengene må utbetales til hver enkelt som har betalt for mye i avgift.

Uvisst beløp

— Dette er en glassklar konklusjon. Spørsmålet er bare hvordan og hvor mye, sier leder for finanskomiteen, Monica Mæland (H).

Dermed vil en tilbakebetaling kunne omfatte nærmere 45.000 husstander og bedrifter. Dersom beløpet blir på 50 millioner kroner, blir summen den enkelte husstand får tilbake drøye 1000 kroner. Blir beløpet 200 millioner kroner, snakker vi om ca 4000 kroner.

Det er finanskomiteen som har bestilt utredningen, der konklusjonen er den motsatte av det kommuneadvokaten kom til for noen måneder siden. Fylkesmannen delte kommuneadvokatens oppfatning.

En egen arbeidsgruppe i komiteen har konkludert med at kommunerevisjonen nå må beregne hvor mange penger det totalt sett er snakk om. I tidligere utredninger har beløpene variert mellom 200 millioner og 800 millioner kroner.

Ikke skjult skatt

Når maksimalsummen nå er redusert, skyldes det at betenkningen slår fast at kommunen har anledning til å bruke gebyrene til å dekke investeringer. Hadde konklusjonen vært at investeringer utelukkende kunne finansieres med låneopptak, ville beløpet som skulle tilbakebetales blitt langt større.

RVs Torstein Dahle sier til Bergens Tidende at konklusjonene i rapporten er så klare at kommunen etter hans mening ikke har noe valg.

— Kommuner skal ikke tjene penger til sin øvrige virksomhet gjennom å kreve for mye i vann- og avløpsgebyrer. Dette skal ikke være en skjult skatt. Har man beregnet for mye, må man betale tilbake. Jeg kan ikke skjønne hvordan kommunen kan heve seg over vanlige rettsregler på dette området, sier Dahle.

Det er tre forhold som gjør at Bergen er kommet skjevt ut:

For høye renter

***** Kommunen har beregnet for høy rente på de lån som er tatt opp for å betale investeringer i vann- og avløpsnettet.

***** Kommunen har beregnet renter på et større beløp enn det som faktisk er gått med til investeringer hvert år.

***** Kommunen har brukt vann- og avløpsgebyr til andre ting enn det pengene skulle benyttes til.

Dahle sier erstatningskravet er problematisk fordi kommuneøkonomien er så vanskelig.

— Kommuneøkonomien er vanskelig blant annet fordi staten gir oss pålegg om å bruke penger til å bygge opp store pensjonsfond. Det kan likevel ikke være slik at vi skal rette oss etter påbud ovenfra og samtidig blåse i krav nedenfra. Det kan ikke vi godta, sier Dahle.

— Dette blir kjempevanskelig. En slik utbetaling vil gå ut over noen som er avhengig av kommunale tjenester, sier leder for finanskomiteen, Monica Mæland.