Resultatet av 2. inntaksomgang til Hordaland fylkeskommune sine videregående skoler ble i dag lagt ut på vigo.no .

Totalt har 2021 søkere fått tilbud om skoleplass i denne omgang. 450 venter fortsatt på plass.

— Den andre inntaksomgangen har gått veldig greit. Vi har fått redusert ventelisten, og det er jo positivt, sier inntaksleder Nils Skavhellen

Satser alt på en linje

Av søkerne med ungdomsrett er det 240 som ikke har fått plass. Det vil de få ved 3. inntaksomgang 13. august.

— Problemet for mange er at de har ført opp veldig få skoler, og satset alt på en linje og en skole. Et annet problem er når elevene kommer under 3 i snitt, da får de større problemer med å komme inn, sier Skavhellen.

Totalt har 17 109 elever nå fått skoleplass i Hordaland.

Flere ledige plasser

Ifølge Skavhellen har alle regione flere ledige plasser enn det er søkere uten tilbud.

— Det er nok mange som er blitt gledelig overrasket over tilbud om plass, selv om de har hatt relativt høyt ventelistenummer etter første inntaksomgang, sier han.

Hovedgrunnen til det er at mange søker både fylkeskommunale skoler og inntil flere privatskoler, og i løpet av sommeren har de bestemt seg for en privat skole.

— Men nedre inntaksgrense på mange av skolene i Bergen ligger litt over det som var i fjor, påpeker Skavhellen.

— Det er altså ikke sånn at alle elevene forsvinner mot det private, sentrumskolenes allmenlinjer frister fortsatt.

Oversikt over ledige plasser blir lagt ut på hordaland.no på onsdag eller torsdag denne uken.

Svarfrist for 2. inntaksomgang er 10. august. Skolestart er 18. august.