I Meland kommune går i overkant 600 barn i barnehage. Nå er syv av ti plasser i ferd med å forsvinne, etter at Drømmehagen, Leiketun og Blåklokka barnehager i dag varslet at de legger ned.

450 barn og 100 ansatte rammes.

— Vi har ikke noe valg

Styremedlem Magnar Hellen i Leiketun barnehage forteller at det var en tung avgjørelse.

— De private barnehagene i Meland får Norges nest laveste tilskudd per barn. I kommunens budsjettforslag får barnehagene mindre penger i 2015 enn vi fikk i år. Da klarer vi ikke lenger drive forsvarlig, og budsjettet går ikke opp. Derfor har vi ikke noe annet valg enn å starte en styrt avvikling av barnehagene, sier Hellen.

Nedleggelsen vil skje 1. mai.

Ber om fem millioner

Ifølge Hellen har dialogen med kommunen vært fraværende, til tross for løfter fra politikere og administrasjon.

— Alle så at vi hadde en kjempeutfordring, og vi ble lovet god dialog. Derfor er vi veldig skuffet over at vi ikke har fått legge frem dokumentasjon og tall, sier Hellen.

INFORMERT: Ordfører Nils Marton Aadland (H) ble varslet av barnehagene i dag.
Paul S. Amundsen (arkiv)

Han forteller at barnehagene til sammen trenger en økning på fem millioner kroner for å kunne fortsette driften.— Uten det kan vi ikke overleve. Signalene vi har fått, tyder på at politikerne ikke invilger dette, sier Hellen.

Han mener kommunen har styrt bevisst inn i krisen.

— At dette måtte bli resultatet var politikere og administrasjon fullstendig klare over. Men de har ikke gjort noe med det, sier Hellen.

Kan ikke love pengene

Ordfører Nils Marton Aadland (H) understreker for BT at budsjettet for 2015 ikke er vedtatt ennå.

— Vi er kjent med situasjonen. Det er også bakgrunnen for at et samlet formannskap har gått inn for å øke tilskuddet til private barnehager. Bevilgningen vil bli gjort på onsdag, sier ordføreren.

Han vil likevel ikke love at barnehagene får de fem millionene de har bedt om.

— Jeg vil ikke forskuttere hvilket beløp de får, men det skal være et beløp de kan leve med. Dette er det tverrpolitisk enighet om, og dette føler alle partier seg sterkt forpliktet til, sier Aadland.

Ingen plan B

Ordføreren medgir at det ikke har vært noen møter med de private barnehagene i forbindelse med budsjettet.

— Men vi er vel kjent med innspillene de har til oss. Dem har vi fått skriftlig. Vi er kjent med situasjonen, sier Aadland.

Han forteller at kommunen ikke har noen planer for hva de skal gjøre hvis barnehagene legger ned.

— Vi jobber for å finne løsninger. Det føler jeg meg trygg på at vi vil klare. Vi skal sørge for at barnehagene har en bærekraftig økonomi, og har ikke lagt planer for avvikling.