• Altfor mange, sier Økokrim.

Tirsdag utførte politiet og Statens Naturoppsyn en koordinert aksjon mot ulovlig hummerfiske i Hordaland. Aksjonen, som er i regi av Økokrim, ga nedslående resultater.

Hele 45 anmeldelser ble opprettet etter aksjonen. I tillegg ble 52 teiner, 10 ruser, 3 garn, 3 hummer og 3 sjøaure beslaglagt.

— En god del

— Vi tok beslag i en god del i dag ja. Dette er altfor mye. Helst skulle vi ikke ha funnet noe som helst, men verden er ikke slik, sier Thomas Lauritzen, politioverbetjent i Økokrim til bt.no.

Hummeren er beskrevet som en nær truet dyreart.

Likevel er ikke politioverbetjenten overrasket. Når det aksjoneres, støter politiet ofte på gjengangere.

Manglende respekt

— Noen gjør det av uvitenhet, mens andre har en tydelig manglende respekt for naturen, sier Lauritzen.

Bøtene varierer i størrelse, men du kan for eksempel få en bot på 4000 kroner for å fiske uten riktig fluktåpning i utstyret og en bot på 8000 kroner for å ta hummer i land. Tar du i tillegg i land hummer som bærer rogn, vanker det en bot på 12.000 kroner. Disse bøtene er for de som blir tatt for første gang.

Blir du tatt flere ganger, blir straffen desto hardere.