Det er godt løna jobbar i stab/støttefunksjon til selskapet som no skal gjennom ei omfattande omorganisering i Norge.

Heile 45 arbeidsplassar i Årdal kan gå med i dragsuget neste år.

Det blir tilbod om sluttpakkar., men desse blir ifølgje Sogn Avis mindre enn dei tilsette på Herøya fekk i haust då konsernet la ned magnesiumfabrikken med 800 tilsette.