Kunngjøringen ble møtt med brakende applaus, og det var i grunnen betegnende for stemningen på årsmøtet. Det var et parti i selvros som så tilbake på 2005.

Riktignok gikk det skeis i stortingsvalget, og stortingsrepresentant Børge Brende forsøkte å forklare hva Høyre måtte foreta seg for å komme på offensiven igjen foran valget i 2009.

Solte seg i glansen

Men elendigheten fra sist høst skyldes ikke Høyre i Bergen, fortalte den lokale lederen, Thorbjørn Hansen. Lokalpartiet oppnådde minst et par prosent over landsresultatet. Derimot solte ordfører Herman Friele seg i glansen av to sterke meningsmålinger for Bergen, med 31,6 og 31,4 prosent i BA og BT. Og bare 13,5 prosent som var misfornøyde med byrådet.

— Det betyr jo at 2 av 3 velgere fra de rød-grønne partiene er fornøyde med byrådet vårt. Dette viser hvilke fantastisk byråd vi har, understreket han.

Men det var altså finansbyråden som fikk størst anledning til å briljere. Også fordi han måtte opptre i byrådsleder Monica Mælands fravær.

Oppsummering

Warloe summerte de tre siste årene opp på denne måten:

— I 2003, som var siste året for Arbeiderpartiet, hadde Bergen et underskudd på driften på 536 millioner kroner. Det akkumulerte underskuddet var på 895 millioner kroner.

— I 2004, det første for byrådet med Høyre, KrF og V, hadde vi regnskapsmessig balanse, med fremdeles underskudd på driften.

— I 2005 har vi balanse i driften, og altså et regnskapsmessig overskudd som gjør at vi har halvert det akkumulerte underskuddet på 895 millioner fra 2003.

Det var nesten for mye av det gode.