Det betyr at det er svært mange deltidsansatte der. Hovedtillitsvalgt på sykehjemmet, Ingrid Sæbø, vil ikke si hvilke konsekvenser dette kan få for andre deltidsansatte. Men hun tror ikke dommen blir noe stort problem for vaktplanen på sykehjemmet.

— Det skal vi finne ut av, sier hun.

Nå er hun mest opptatt av å glede seg over dommen.

— Jeg er veldig glad. Dette var den beste julepresang vi kunne fått, sier hun.

Sæbø tror ikke mange arbeidsgrupper godtar slike arbeidsforhold som disse fire kvinnene har hatt.

— Det er kun i kvinneyrker slikt er mulig, i industrien hadde de aldri akseptert dette.