De to guttene var i alderen seks og syv år da mishandlingen begynte. Det skal ha pågått jevnlig i over fire år i deres hjem i en av Bergens nabokommuner.

Stefaren har blant annet tvunget guttene til å spise søppel, og han har spylt dem i ørene når han mente de ikke hørt godt nok etter. En av guttene har ved en anledning blitt låst ute fra sitt hjem, og vært tvunget til å gå i fire kilometer for å oppsøke bekjente.

Ble ikke fanget opp

Saken var oppe for Nordhordland tingrett før jul. Nå er den tidligere stefaren dømt til ubetinget fengsel i to og et halvt år for fysisk og psykisk mishandling av sin tidligere kone og hennes to sønner, melder BA.

Retten finner det særlig graverende at mishandlingen pågikk over så lang tid uten at noen grep inn. Guttenes mor tok flere ganger mannen tilbake etter samlivsbrudd, noe som for retten fremstår uforståelig. Videre heter det i dommen at «familien ellers, skole og barnevern synes heller ikke å ha fanget opp hvor ille disse guttene hadde det.»

De to guttene ble gjentatte ganger slått i hodet og på kroppen da de ikke gjorde som stefaren ga beskjed om. Han har også ved flere anledninger slått eller krenket sin kone foran hennes barn.

La frem lydlogg

Retten fant ingen formildende omstendigheter i saken. Mannen la frem en lydlogg fra en konfrontasjon som fant sted i forbindelse med bruddet med den tidligere konen for å underbygge sin egen uskyld.

«At lydlogg og filmsnutt på noen måte kan tas som inntekt for tiltaltes uskyld fremstår for retten som helt ubegripelig», heter det i dommen. Videre mener retten at mannens manglende vilje til å erkjenne ansvar legger stein til byrden for de to guttene.

I tillegg til fengselsstraff er han ilagt kontaktforbud mot ekskonen og de tidligere stesønnene. Han er også dømt til å betale dem til sammen 275000 kroner i erstatning.