TRUDE HAUG

Budsjettet for parkdriften er i alt tre millioner magrere enn i fjor, og tretti prosent mindre enn i 2003. Det betyr at av knappe 750 anlegg, er det bare den grønne lungen midt i sentrum, aksen Biblioteket, Festplassen, Byparken, Teateret, samt Torgallmenningen og Vågsallmenningen, som får fullt vedlikehold. Ingen anlegg i bydelene er i det «gode selskap». 315 anlegg får nedgradert vedlikehold, 225 anlegg er nedprioritert, og 200 anlegg blir helt tatt ut av drift.

Forslaget sendes til behandling i byrådet 8. juni.

— Jeg synes det er tungt, men når budsjettet til parkdrift er redusert med tretti prosent, må vi gjøre det beste ut av det. I stedet for å ta litt over hele fjølen, har vi prioritert områdene i fire kategorier. Uten prioritering ville hele byen sett vanstelt ut, sier parksjef Sissel Lerum.

Etaten får mange klager på vedlikeholdet. Nå vil de ta kontakt med nærmiljø, velforeninger og borettslag for et samarbeid om å holde de områdene som er mest utsatt. Kommunen er allerede i dialog med en del av disse.

— De nærmiljøene som gjør noe selv, vil bli prioritert, sier parksjefen, og legger til at lekeplasser vil bli tatt, da dette er lovpålagt.

Kontakt med beboerne

Hva synes du om at Bergen vil gro igjen på denne måten?

— Det vil kanskje ikke merkes så mye i år, men noen steder blir det synliggjort, innrømmer leder for byutvikling, Lisbeth Iversen. - Vi ønsker jo at folk skal bli grønne av misunnelse når de ser vår by, men vi har et veldig stramt budsjett.

— I nedprioriterte områder og steder uten vedlikehold vil vi gå tungt inn i forhold til nærmiljøet, velforeninger og borettslag. Det dreier seg om 250 til 300 brukermiljø. Vi har allerede kontakt med beboerne ved Tveitaparken, Christieparken, Solhaugparken og Kristianborg, for å nevne noen.

Iversen legger til at byutviklingsavdelingen også har en dialog med Statens vegvesen om å samarbeide om en del alleer i gater som Ibsens gate, Michael Krohns gate og Inndalsveien. Etter sommersesongen innstiller de på at det skal legges frem en statusrapport om de nedprioriterte områdene, og om samarbeidet med nærmiljøene.

- Utenkelig

— Dette er veldig alvorlig, sier leder i komiteen for miljø og byutvikling, Anne-Grete Strøm-Erichsen.

— Vi har prøvd dette med brukermedvirkning før, men det viser seg at det ikke er mulig å få det til. Det er utenkelig at Nygårdsparken skal kunne drives av private foreninger, og det gjelder også mindre anlegg. Kommunen må inn og styre det hele. Parkene er Bergens stolthet, og hvis de forfaller, vil alle investeringene være forgjeves. Det er viktig for folks helse at parkene blir holdt fine i sentrale områder. Det er ikke alle som har like stor anledning til å gå på fjellet og bevege seg rundt omkring, sier hun.

VIL FORSVINNE: Vegetasjonen vil få gode vilkår i Bergens parkanlegg i år. CJ. Hambros minneplass i Fyllingsdalen er prioritert slik at den ikke skal forringes på kort sikt. <br/>Foto: HELGE SUNDE
RUSTER BORT: Ved en del anlegg er det allerede i dag betydelig forfall. Hvem skal betale regningen når parkene skal «graves» frem igjen?<br/> ARKIVFOTO: HELGE SKODVIN