— Dette er et nedslående resultat. Vi har hatt en aksjon nå på grunn av sterk vekst i fallulykker som har medført kvestelser, sier inspektør Knut Halås i Arbeidstilsynet. Han er koordinator for kontrollene på Vestlandet.

— Vi topper listene på landsbasis med slike skader, og på grunn av en rekordhøy aktivitet innen byggebransjen er det nå mangel på stillasmateriell og erfarne håndverkere. Store prosjekter i Trondheim og på Østlandet trekker mye av kapasiteten.

Stengte stålhaller

Av stengte anlegg er blant annet CCB Coast Center Base sin store nye stålhall. Her arbeidet folk på taket i 15 meters høyde uten sikring. Det samme var tilfellet på en tilsvarende hall som bygges på Mongstad base.

— Reglene er soleklare, over to meters høyde så skal det være sikring. Det gjelder også hull og dekkekanter. På de to stålhallene manglet det fullstendig.

Det blir også syndet med mangel på rømningsveier når lifter ikke er bemannet. Når det er fare for liv og helse er stengning nødvendig.

— Hva må de gjøre før anleggene kan starte igjen?

— De må bringe forholdene i orden, sier Halås.

— Tilskriver veksten i ting dere påtaler utenlandsk arbeidskraft på anleggene?

Språkproblemer forsterker

— Enkelte ansvarlige gir uttrykk for at språkproblemer, som gjør det vanskeligere å kommunisere, innebærer en økt risiko. Dette gjelder spesielt informasjon om norske HMS regler - som gjelder for alle uansett nasjonalitet.

— Vi foretok i forrige uke en spesiell undersøkelse av seks byggeplasser der er registrert arbeidskraft fra det utvidete EØS-området. Til sammen 20 virksomheter er involvert. Her måtte vi stanse arbeidet seks steder, og det ble til sammen skrevet ut 28 pålegg til firmaene. På en byggeplass vil også kemnerens kontrollavdeling følge opp to av firmaene som var engasjert. På en tilsvarende kontroll i Haugesund av fem byggplasser var det bare en som var bra, de andre var det like mange pålegg som involverte firmaer. Et firma blir politianmeldt. Dette er et nedslående resultat, sier Halås.

Mister oversikt

Halås konstaterer også at de ansvarlige på byggeplassen lett mister kontroll over hvilke firmaer som til enhver tid er inne på byggeplassen.

— Det er etter hvert blitt så mange underleverandører - og underleverandører til underleverandører igjen - at de ansvarlige til tider har vanskelig med å holde full kontroll med helheten.

— Risikerer flere politianmeldelser?

— Vi fortsetter aksjonen frem til 15. mai. Da skal 300 kontroller være gjennomført. Firma som viser seg å være gjengangere oppdages vil bli vurdert med hensyn til politianmeldelse. Dette gjelder blant annet når det syndes med HMS-plan, og informasjon om den, på den enkelte byggeplass.

Også anerkjente bedrifter

Etter listen til Halås å dømme, så dreier ikke feil og mangler seg lenger om små og useriøse bedrifter. På listen er det anerkjente entreprenørfirmaer som har ansvar, og det er oppdrag for så vel offentlige institusjoner som private prosjekter.

— Hvilke nasjonaliteter møter der på vestlandske byggeplasser i dag?

— Det er mange fra Polen og Litauen, men også godt innslag av tyske, danske og svenske håndverkere, sier Halås til Bergens Tidende.

Glad for initiativ

— Vi ser på det som avdekkes som dramatisk, sier forretningsfører for fagforeningen Unionen, Stein Bruse Hofstedt, til Bergens Tidende

— Vi er klar over at dette ikke er noe særfenomen hos såkalte ýuseriøseý entreprenører, og er derfor godt fornøyd med at Arbeidstilsynet intensiverer kontrollen. Når vi i den senere tid har fått dommer på Østlandet som innskjerper ansvar med bøter og fengselsstraffer for de ansvarlige, så håper vi situasjonen raskt vil bedre seg. Også fra vårt område venter vi domsreaksjoner etter senere ulykker.

— Har innslag av utenlandske betydning?

— Det er sjelden de som har ansvaret. Men, de har ikke det obligatoriske 40-timers kurset i HMS som norske arbeidstakere har. Kombinert med språkproblemer må dette innebære skjerpet kontroll for dem som er ansvarlige for et anlegg og bruker utenlandsk arbeidskraft, sier Stein Bruse Hofstedt.