42-åringen er siktet etter Straffelovens paragraf 195, som innebærer sex-misbruk av barn under 14 år. Strafferammen er inntil 10 års fengsel.— Mannen er siktet for overgrep mot et barn i familien i løpet av de siste to årene, sier politiførstebetjent Bjørn Eide ved Fyllingsdalen politistasjon. Nært familieforhold Ifølge politijurist Ellen Eikeseth Mjøs, som er påtaleansvarlig, er det et nært familieforhold mellom siktede og barnet som skal være misbrukt.Bergen forhørsrett valgte å fengsle den siktede for fire uker, to av dem med brev- og besøkskontroll, på grunn av fare for bevisforspillelse.Politiet er svært sparsomme med opplysninger i saken så lenge etterforskningen pågår. Det skal ikke være flere mistenkte. - Ikke skyldig Avgjørelsen om fengsling ble påkjært av siktedes advokat, Kaj Wigum.- Min klient erkjenner ikke straffskyld. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere innholdet i siktelsen, sier Wigum til Bergens Tidende.Fengslingsmøtet ble ført bak lukkede dører, etter begjæring fra påtaleansvarlig. Forsvaret motsatte seg ikke ønsket.- Av hensyn til familien og sakens karakter så jeg for en gangs skyld ingen grunn til å motsette meg lukkede dører, sier Wigum.