Det viser helt nye beregninger av befolkningsveksten som Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort. Tallene ble presentert i dag, og forteller at den norske befolkningen kommer til å vokse kraftig de nærmeste tiårene.

13 millioner nordmenn

SSB operer med tre ulike scenarier. En for høy vekst, en for middels og en for lav vekst. Med middels vekst beregner SSB Bergens befolkningstall til ca. 340.000 innbyggere i 2040, med lav vekst ca. 300.000. Bergen hadde ved årsskiftet 263.700 innbyggere.

Folketallet i Norge vil med middelsalternativet passere 6 millioner innbyggere i 2029, 7 millioner i 2063 og 7,9 millioner i 2100. Slår de høyeste prognosene til, vil den norske befolkningen passere 13 millioner om 90 år.

Høy andel innvandrere

Det er tre forhold som er med og påvirker befolkningsveksten. Den viktigste er innvandring. Den har vært særlig høy fra EØS-land, og er i all hovedsak arbeidsinnvandring. Fortsetter innvandringen med det høye nivået vi har hatt i 2011, vil innvandrerne med middels alternativet utgjøre 1,3 millioner, ca. 20 prosent av befolkningen.

Innvandringen påvirkes også av den økonomiske utviklingen i Norge. Høy økonomisk vekst og stor forskjell i inntektsnivået mellom Norge og EØS-landene vil føre til høyere innvandring. Lavere økonomisk vekst vil gi lavere innvandring, men SSB opererer med det laveste alternativet likevel med nærmere 40.000 innvandrere årlig i 2040. Men blir veksten lavere, vil også utvandringen øke.

Blir 90 år

Den andre viktige faktoren er økningen i forventet levealder. Levealderen i Norge har steget i 200 år, og SSB forventer at den vil fortsette å gjøre det. I alternativet for middels vekst er forventet levealder ved fødselen for menn antatt å stige fra 79 år i 2011 til 90 år i 2100.

I tillegg påvirkes veksten av fruktbarhet. De to siste årene har fruktbarheten for norske kvinner falt. Den er nå nede i gjennomsnittlig 1,87 barn pr. kvinne.

Kommune Lav vekst Middels      Høy vekst    
Bergen 263762 301 313 338 891 396 314
Etne 3963 4 079 4 571 5 313
Sveio 5228 6 933 7 802 9 109
Bømlo 11503 13 413 15 124 17 656
Stord 17957 21 627 24 388 28 343
Fitjar 2944 3 066 3 438 4 013
Tysnes 2766 2 728 3 084 3 587
Kvinnherad 13318 13 620 15 339 17 833
Jondal 1050 966 1 106 1 322
Odda 6946 6 384 7 255 8 586
Ullensvang 3417 3 362 3 816 4 501
Eidfjord 957 1 132 1 288 1 539
Ulvik 1112 969 1 038 1 238
Granvin 923 778 882 1 015
Voss 13978 14 346 16 095 18 681
Kvam 8522 9 334 10 443 12 011
Fusa 3811 3 728 4 180 4 830
Samnanger 2417 2 369 2 654 3 039
Os 17726 25 699 28 732 33 202
Austevoll 4792 6 347 7 124 8 257
Sund 6409 8 958 10 013 11 559
Fjell 22720 29 946 33 551 38 801
Askøy 26210 38 324 42 803 49 418
Vaksdal 4138 4 283 4 800 5 531
Modalen 370 418 469 547
Osterøy 7521 9 079 10 182 11 780
Meland 7036 11 395 12 753 14 764
Øygarden 4419 4 888 5 456 6 272
Radøy 4952 5 753 6 418 7 367
Lindås 14668 17 558 19 635 22 618
Austrheim 2776 3 831 4 283 4 913
Fedje 576 399 439 506
Masfjorden 1683 1 707 1 914 2 205