36 prosent av kvinnene som kontaktet et krisesenter i 2000 fortalte om fysisk mishandling. Ofte hadde kvinnene små barn med seg.

— Vi anbefaler de aller fleste kvinner å gå fra menn som er voldelige. Slike forhold kan ende med døden. Barn bør bort fra voldelige forhold. De trenger ikke være vitner til vold, men vet som oftest hva som skjer likevel, sier Tove Smaadahl, leder for Krisesentersekretariatet.

De siste årene er det registrert en sterk økning i dagbrukere ved krisesentrene. Dette er kvinner som kommer innom for å få råd og veiledning, men som ikke har behov for å overnatte.