— Vi har hatt over 400 personer inne til vurdering. Av dem er 107 innlagt, men tallet stiger stadig. Et titall har alvorlige røykskader, sier overlege Truls Hjellestad ved Lærdal sjukehus.

De siste timene har det kommet en rekke brannfolk til kontroll på sykehusene.

— De har stått og jobbet i brannruinene i timevis, og mange har pustet inn mye røyk.

Han beskriver det som en svært spesiell situasjon.

— Dette var en katastrofesituasjon som inntraff natt til søndag, på et tidspunkt da beredskapen var liten og det var få på jobb. Strømmen gikk og telefonen var nede. Det var vanskelig å få inn tilleggspersonale, men vi gikk nærmest fra dør til dør og klarte å skrape sammen en stab.

- Tenkte du noen gang at situasjonen kunne bli virkelig kritisk?

— Hvis vi hadde fått inn et større antall alvorlig skadde, kunne det blitt en svært alvorlig situasjon.

Alarmen gikk lørdag kveld ved 23.30-tiden. Klokken 16.30 søndag var Hjellestad fremdeles på jobb.

— Jeg gir meg ikke helt ennå. Jeg går ikke av vakt før situasjonen er under kontroll.