EIRIK DAMSGAARD eirik.damsgaard@bt.no

Fremtidens forsvar av kystnasjonen Norge vil koste rundt 3,4 milliarder kroner årlig.

— Det er gledelig at Stortinget har valgt å prioritere den marine delen av Forsvaret, sier stabssjef i sjøforsvarsstaben, Anders Veel til Bergens Tidende.Natt til i går ble det klart at ledelsen i Sjøforsvaret langt på vei fikk det som de ville i Langtidsproposisjonen om Forsvaret, trass i at stortingspolitikerne ikke ble enige om hva det skal koste.

Uenige om rammer Og det bekymrer en ellers fornøyd militærledelse.

— Nå må dette følges opp med penger. Det er et ansvar politikerne har påtatt seg, sier Veel.

På en pressekonferanse på Haakonsvern kunne Sjøforsvaret tegne følgende status:

  • Flåten på dagens 50 fartøyer reduseres til 45, inkludert nye fregatter, nye motortorpedobåter (MTB) og ubåter.
  • Flåten av MTB-er styrkes med totalt seks fartøyer i den ultramoderne "Skjold"-klassen.
  • Driften av ni kystfort og seks undervannsanlegg blir innstilt. Men anleggene skal holdes ved like.
  • Kystartilleriet satser på mindre, mobile styrker.

Kutter hver fjerde ansatt For Haakonsvern, med halvparten av Sjøforsvarets 4600 ansatte, betyr Stortingets endelige ja til MTB-er at 400 stillinger er sikret.

1,3 milliarder kroner er brukt til modernisering av kystfortene, som nå skal nedlegges. Blant dem er Herdla, som til vanlig har 20 befal og 100 menige.

— Det blir neppe bemannet til høsten. Ellers skal vi nå drøfte hvordan vi praktisk skal vedlikeholde og sikre fortene, sier admiral og sjef for Sjøforsvarsdistrikt vest, Ove Steen Olsen.

I bergensregionen gjelder dette fortene Herdla, Korsnes, Visterøy og Skjellanger.

I planene for Forsvaret inngår en formidabel slankekur, som skal kutte 5000 stillinger av totalt ca. 20.000.

— Ansatte på Haakonsvern sitter nok ganske trygt. Men vi er bekymret så lenge politikerne ikke ga oss klare økonomiske rammer, sier Else Karin Iversen, områdetillitsvalgt i Forsvarets Sivile Tjenestemanns Landsforbund (FSTL).

Les også: Letefartøy leter videre