Regjeringen vil etablere 3000 ekstra studieplasser på landets universiteter og høyskoler i revidert nasjonalbudsjett.

Universitetet i Bergen får 225 av plassene, mens Høgskolen i Bergen får 155. Også Kunsthøgskolen blir tilgodesett med 15 nye plasser.

Til sammen betyr det 395 flere studieplasser i Bergen.

— Ikke fullfinansierte

  • Vi er innstilt på en økning i antallet. Det er viktig i en tid med økende arbeidsledighet, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Sigmund Grønmo til bt.no.

UiB har tidligere foreslått en økning på 200 plasser hvert år i fem år fremover. Forutsetningen var at de var fullfinansierte.

— Og det er ikke disse plassene. Om de skal finansieres fullt ut, trengs et beløp som er dobbelt så stort, sier Grønmo.

Resultatet kan bli at økningen UiB har fått i basisbevilgningene, nær åtte millioner kroner, må brukes til de nye studieplassene.

— Da blir det ikke lenger en basis. Alt vil gå til studier, sier Grønmo.

Også Høgskolen i Bergen har fått en økning i basisbevilgningen på til sammen 2,2 millioner kroner.

NHH har ikke fått noen nye plasser, men det har de heller ikke ønsket, forteller informasjonssjef Asle Haukaas.

— Det er ikke noe forslag om nye studieplasser innenfor vårt område, men vi har heller ikke kapasitet til flere plasser. Vi har hatt en vekst siden overgangen til bachelor og master, og har aldri hatt flere studenter, sier Haukaas.

Lærere og sykepleiere

Det er særlig lærer- og sykepleierutdanningene som skal prioriteres, slik Tora Aasland tidligere har varslet. Hun er minister for høyere utdanning og forskning.

De ekstra studieplassene kommer etter en stor økning i antallet som søker seg til høyere utdanning. Økningen fra i fjor til i år var på hele 12 prosent i antall søkere, viste tall fra Samordna opptak tidligere i vår.

Jarle Aarbakke, som leder Universitets- og høyskolerådet, er glad for tiltaket.

— Jeg er fornøyd i den forstand at det er mer enn det pleier å være i et revidert nasjonalbudsjett, og at man tar signalene på alvor, sier Aarbakke til NTB.