• De siste årene har beslag av kokain gått ned i alle landets politidistrikter.Nedgangen har vært jevn siden 2005 da det ble beslaglagt 177 kilo på landsbasis.
  • 2009 ble det beslaglagt 61,4 kilo kokain i Norge. Fire prosent av dette i Hordaland.
  • Kripos konkluderte i sin analyse for 2009 at nedgangen skyldes at det er mindre kokain tilgjengelig på markedet.
  • KILDE: KRIPOS