TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bt.no — Jeg synes det er veldig positivt at lærerne aktivt kaster seg ut i forsøk. Jeg tror dette kan gi dem bedre kontakt med elevene, sier utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde til Bergens Tidende. 400 skoler Det er Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som har oppfordret lærerne til å prøve ut ulike modeller for arbeidstiden. På landsplan har nærmere 400 skoler meldt seg. Det er en av ti skoler. Skolene kan prøve ut fem modeller. Den ene går ut på at lærerne ikke lenger skal ha undervisningsplikt, men de deler tiden i to, en bunden og en ubunden tid.Svært mange velger denne. Andre modeller fastsetter undervisningstiden lokalt, binder læreren til skolen 35 timer uke, gir mer tid til samarbeid mellom lærer og elev eller integrerer SFO i skolen.31 skoler har meldt seg i Hordaland. I Bergen har Hop, Paradis, Garnes og Aurdalslia meldt seg, men det er større interesse for forsøkene utenom Bergen. Interessen modnet frem I Sogn og Fjordane har nærmere ti skoler meldt seg. Rektor Kåre Myklebust ved Svelgen skole i Bremange sier til Norsk Skoleblad at interessen for forsøkene har modnet frem gjennom flere år. Skolen er i ferd med å bli et kreativt læringssenter der informasjonsteknologien utnyttes på en bedre måte. Skolen tar og sikte på å være åpen etter skoletid for bedrifter, lag og organisasjoner.