Økningen forklares med at det står mer på spill både for arbeidstakere og bedrifter, noe som gjør at veien til domstolen blir kortere, skriver Aftenposten.

— I gode tider, når det er enkelt å få ny jobb, går antallet rettssaker ned. I vanskeligere tider skjer det motsatte, med et visst etterslep for den tiden det tar å behandle en slik sak i rettssystemet. Derfor er jeg også temmelig sikker på at vi får en ytterligere økning i 2010, sier sorenskriver Geir Engebretsen ved Oslo tingrett.

I motsetning til sorenskriveren, er advokat Eivind Arntsen i Advokatfirmaet Arntsen forsiktig med å spå hvilken vei utviklingen bærer. Hans kontor har opplevd en stor økning i antall saker det siste året. Han mener tiden framover vil være nært knyttet til den økonomiske utviklingen generelt, noe som gjør at han ikke vil slå fast hvilke typer konflikter det blir flere eller færre av.

Han har imidlertid et klart råd å gi en arbeidstaker som vurderer å gå rettens vei med en arbeidskonflikt.

— Hold hodet kaldt. Oppfør deg ordentlig og ikke si eller gjør noe overilt, uansett hvor dårlig du føler deg behandlet av dine overordnede. Det kan bare bidra til å svekke din egen posisjon ved neste korsvei. Sats på en saklig tilnærming og vær innstilt på å oppnå et forlik som begge parter kan leve med, fremfor å gå rettens vei, sier Arntsen.