I første omgang er det ansatte i administrasjonen som berøres av nedskjæringene i Avinor (tidligere Luftfartsverket) på Flesland. Styret i Avinor har vedtatt en spareplan på 400 millioner kroner, og totalt 700 ansatte ved flyplasser, Avinors hovedkontor og kontrollstasjoner for flytrafikken må se seg om etter nye jobber.

— Vi vet ennå ikke nøyaktig hvor omfattende nedbemanningen blir på Flesland. Slik det nå ser ut, vil om lag 40 av våre vel 200 ansatte på Flesland bli berørt. Men det kan bli noen færre, men også flere. Vi satser i størst mulig grad på å finne frivillige løsninger. Men det blir neppe mulig å komme utenom oppsigelser, legger Aksnes til.

Gradvis nedbemanning

Nedbemanningen blant flyplassansatte vil skje gradvis frem til 2006. Først ute er altså ansatte i administrasjonen, noe som blant annet har sammenheng med at Avinors regioner legges ned fra 1. januar. Deler av ledelsen i Region SørVest har vært plassert på Flesland. Stillingen til regiondirektør Dag J. Aksnes er blant dem som blir avviklet. Men Aksnes er nylig ansatt i den nyopprettete stillingen som lufthavnsjef på Flesland.

I neste omgang blir brann- og redningstjenesten berørt, og deretter står ansatte i Lufttrafikktjenesten, det vil si flygeledere og flygelederassistenter for tur.

Flysikkerheten

Aksnes avviser kategorisk av nedbemanningen vil true sikkerheten for flytrafikken.

— Nei, sikkerheten har øverste prioritert, og vil bli skjermet. Dersom vi ser antydninger til at nedbemanningen går på bekostning av sikkerheten, blir det straks grepet inn og eventuelt stoppe nedbemanning i dette området, legger han til.

Nedbemanningen er en del av Avinors omfattende spareprosjekt Take Off-05. Dette programmet betyr en omfattende omlegging av hele Avinors organisasjon og virksomhet. Dagens system, der flyplassdriften er inndelt i regioner, kuttes ut. Det betyr slutten på at både flyplassene Flesland, Kjevik, Lista, Sola, Haugesund og de fire regionflyplassene i Sogn og Fjordane utgjør en felles region under ledelse av Aksnes. Nå inndeles Avinor i fire divisjoner. Alle større flyplasser får egen lufthavnsjef, mens noen mindre flyplasser får felles leder.

Vanskelig prosess

— Egentlig burde nedbemanningsprosessen startet lenge før. For allerede i 1999 begynte nedgangen for norsk luftfart. Færre passasjeren førte til at inntektene til Avinor ble gradvis redusert. Flyselskapene tok raskt konsekvensene av dette, og har redusert kraftig både i kostnader og ansatte. Men Avinor fortsatt sin virksomhet som om ikke noe hadde skjedd. Dermed kommer vi utenom en vanskelig prosess nå, noe som dessverre fører til at mange ansatte må slutte.

— Betyr nedskjæringene at planlagte investeringer stopper opp på Flesland?

— Nei. Vi må drive flyplassen billigere og mer effektivt. Flesland er allerede en god og effektiv flyplass. Men vi må stadig forbedre oss, og tilrettelegge den enda bedre både for passasjerene og flyselskapene. Det betyr at det må investeres. Et eksempel på dette er blant annet planene om å realisere et eget flyplasshotell på Flesland. Det er ingen motsetning mellom effektivitet og investeringer. Snarere tvert om, sier Aksnes.