Med 70 prosent av aksjane på kommunale hender sit dei tidlegare arabiske eigarane att med berre 30 prosent av aksjekapitalen i det nye eigarselskapet Fundamus.

Lokale bedrifter og bankar har lidd store tap i kjølvatnet av den djupe krisa i Fundo Wheels.

Fundamus betalar 40 millionar for fabrikken som har 350 tilsette.