– Etterslepet på vedlikehold av veier ønsker vi å gjøre noe med. Vi ruster opp mange av de gatene med dårlig asfalt og hull som flere bergensere irriterer seg over daglig, sier Filip Rygg, byråd for byutvikling, klima og miljø.

16 mill til ny asfalt

Det kommunale veinettet i Bergen består av 640 km vei, 100 km gang— og sykkelvei, samt 260 km fortau.

I tillegg til er det mange trapper, broer og veimurer. Utover den ekstraordinære satsingen på rehabilitering av kommunale veier på 40 millioner, videreføres 16 millioner til dekkefornying, gang— og sykkelveier og trafikksikkerhetstiltak.

Gebyr for å grave

Byrådet foreslår også at det innføres sterkere koordinering av gravearbeider langs kommunale veier. Samtidig innføres det gebyr for behandling av søknader om graving i veiene. Tiltaket er

forutsatt å gi kommunen ekstrainntekter på 4 millioner kroner per år.

I tillegg til det som kommer frem i vedlikeholdsbudsjettet er det planlagt en rekke tiltak ved kommunale veier gjennom Bergensprogrammet.

- Brannslukking fra byrådet

— Bybudsjettet bærer enkelt og greit preg av brannslukking,sier gruppeleder for Arbeiderpartiets bystyregruppe, Harald Schjelderup , i enkommentar.

— Byråd for byutvikling, klima og miljø, Filip Rygg (KrF)skal ha kreditt for at han har fått igjennom 40 millioner kroner tilvedlikehold av veiene. Men i praksis er det ikke noe annet enn utstraktbrannslukking fordi byrådet er på etterskudd. Vi ser det samme innenfor skoleog sykehjem. Man prøver å redde stumpene, sier Schjelderup.

Han reagerer også på at byrådet i en setning sier atbergenserne er for lite aktive, samtidig som man forverrer rammevilkårene foridretten. Mest oppgitt er Aps leder over at eiendomsskatten nesten fordoblesfor næringslivet.

— Og så skyter man over å ha fått ned bossavgiften for folkflest. Det betyr egentlig bare en femtilapp på hver regning, sier Schjelderup.