Det ble kontrollert 1027 kjøretøy og det ble utstedet 40 gebyrer i løpet av kontrollen som pågikk mellom 08.30 og 14 fredag. Dermed fikk i underkant av 3,9 prosent gebyr.

— For en måned siden ble det avholdt samme type kontroll og da var resultatene rett over 5 % som er noe dårligere. Både 3,9 og 5 % er ett godt resultat i tettbygd strøk, sier Lars Harald Drange fra Statens Vegevsen i en pressemelding til RadiOs.no.

— Det viser seg at det nytter å ha hyppige kontroller. Bilførere vi gav gebyr for manglende bruk av bilbelte ved forrige kontroll, ble i dag observert med beltet på. Bilbelte redder liv, så det er viktig at alle som er ute og kjører bruker bilbelte, sier Drange.

Under kontrollen ble 6 kjøretøy tatt til siden for teknisk kontroll. De ble gitt skriftlig mangellapp med krav om utbedring av de tekniske manglene.

— En eldre bilfører ble stoppet etter observasjoner av underlig kjøring. Det viste seg at bilføreren ikke hadde gyldig førerkort etter utgått legeerklæringen. For bilførere som har fylt 70 år, er førerkortet kun gyldig sammen med gyldig legeerklæring, ser Lars Harald Drange fra Statens Vegvesen.

Flere bilister ble stoppet på fredag med håndholdt mobiltelefon. De slapp unna med en formaning om hvorfor dette ikke skal gjøres denne gangen.