Mennene i 20-årene ble dømt til fengsel i henholdsvis fire og to og et halvt år. Mannen som fulgte med voldsutøveren, er dømt for medvirkning og fikk den korteste straffen.

Retten mener at de to hadde en felles forståelse av at en voldshandling kunne skje, og at han som «bare» så på hadde et medvirkeransvar — ved at han hadde «styrket NN (den hovedtiltaltes navn) i hans forsett».

Jeg hører mine egne skrik i hodet hele tiden

Kim Thure Ordemann Devik

— Han hadde på alle trinn i voldseskaleringen tid og anledning til å gripe inn, både fysisk og verbalt, skriver dommerne, og påpeker at han likevel holdt seg passiv.

- Riktig dom

De to mennene er også dømt til å betale nær 230.000 kroner i erstatning: 100.000 kr i oppreisning og 128.615 kr i såkalt menerstatning.

Jan Bakke, bistandsadvokat for Ordemann Devik, mener dommen fra tingretten er riktig.

-Det erjotale om massiv vold.Han har mistet synet på det ene øyet, og fortsatt er det en viss fare for at han må fjerne det ene øyeepletog få protese.Det er uavklart, sier Bakke.

- Hvor grov mener du denne saken er?

— Det reflekteres i dommen og straffen.

- Som en sky over meg

— Jeg har lagt saken 90 prosent bak meg og prøver å se fremover. De siste ti prosentene er en slags frykt og nervøsitet. Sikkert ubegrunnet, men likevel. Stemningen i leiligheten ligger som en sky over meg. Jeg hører mine egne skrik i hodet hele tiden. Ingen fortjener noe sånt som skjedde med meg. Tenk å gå så langt for så lite, sier voldsofferet selv til BT.

Begge de tiltalte har anket dommen, opplyser politiadvokat Eli Valheim, som var aktor i tingretten. Den hovedtiltalte mannen har tilstått og fått en viss strafferabatt for det. Han har anket over lengden på straffen.— Jeg må avklare med min klient før jeg sier noe, er kommentaren fra forsvareren, advokatfullmektig Knut Robert Norheim.

Forsvareren til mannen som ble dømt for medvirkning, advokat Arild Dyngeland, bekrefter at de har anket over skyldspørsmålet.

«Ikke gjort noe som helst»

— Han er dømt for passiv medvirkning, noe vi mener det ikke er grunnlag for. Han har vært til stede, men ikke gjort noe som helst og ikke avtalt noe på forhånd. I denne saken mener vi det ikke kan legges inn som underforstått at de var sammen om dette. Ingenting var underforstått, sier Dyngeland. Han mener klientens rolle ikke engang er i gråsonen for straffansvar.

— Spørsmål om medvirkeransvar kan være litt komplisert i det nedre området, normalt kreves aktivt bidrag eller tilskyndelse. Men noe sånt er det ikke i denne saken. Vi mener dette tilfellet er klart utenfor, sier Dyngeland.

- KLART UTENFOR: Advokat Arild Dyngeland mener klienten ikke kan dømmes for å ha medvirket til volden mot 35-åringen. - Han har vært til stede, men ikke gjort noe som helst og ikke avtalt noe på forhånd, sier Dyngeland. ARKIVFOTO: RUNE MEYER BERENTSEN
RUNE MEYER BERENTSEN