BT skrev tidligere onsdag om helsesøster Marit Stene ved Nordahl Grieg Videregående skole som sliter med å betjene skolens 600 elever på de to dagene hun arbeider ved skolen. Elevrådsleder Sigurd Naustdal (17) sier han er bekymret for elevenes helse.

Onsdag dro helsebyråd Hilde Onarheim (H) til Nordahl Grieg for å fortelle at skolen neste år får mer midler til helsesøstertjeneste.

— Da vi leste om saken i BT, var situasjonen dessverre gjenkjennbar. Vi vedtar nå en økt satsning på helsesøstertjenesten. Byrådet og fylkeskommunen er nå blitt enige om å styrke skolehelsetjenesten i videregående i Bergen med 4 millioner kroner i 2012, sier hun.

Pengene består av 2,5 millioner kroner fra Bergen kommune og 1,5 millioner fra Hordaland fylkeskommune. Budsjettet til Bergen kommune vedtas i bystyret på mandag.

Øker med 50 prosent

Samarbeidsprosjektet mellom kommunen og fylket gir en økning av helsesøsterdekningen med 50 prosent, fra 8,2 til 12,3 årsverk.

Pengene skal være øremerket videregående skoler i Bergen.

— Helsesøstrene hjelper både med mindre saker som prevensjon og vaksiner, men også unge med selvmordstanker som er livsviktig å fange opp tidlig. Vi vet at mange dropper ut fra skolen, derfor er dette et prioritert område. Alle videregående i Bergen skal få mer penger, noen av midlene vil tilfalle Nordahl Grieg, lover Onarheim.

Håper på hel stilling

RektorLin Holvik ved Nordahl Grieg videregående mottar nyheten med glede.

— Dette høres veldig bra ut. Vi håper jo med et elevtall på over 900 neste år å ha helsesøster minst tre dager i uken - helst en hel stilling, sier hun.

Når får vi midlene? spør elevrådsleder Sigurd Naustvik helsebyråden.

— Så raskt som mulig. Vi starter fordelingen av pengene på nyåret.

— Under et halvt år? lurer Naustvik.

— Ja det kan jeg love, svarer Onarheim.

Fordeles på nyåret

Høyres gruppeleder i Fylkesting, Mona Røsvik Strømme (H), sier at bakgrunnen for vedtaket var en bekymring for situasjonen.

— Vi fikk en revisjonsrapport fra kontrollutvalget vårt i mars 2011 som var veldig foruroligende. Vi er klar over at det har vært for lite skolehelsesøstre på skolene, det har bekymret oss. Jeg tror en styrking av skolehelsetjenesten vil være med på å bremse av frafallet fra videregående skole, sier hun.

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) er også fornøyd med samarbeidsprosjektet med kommunen.

— På nyåret skal vi utarbeide detaljene slik at det får størst effekt for ungdommene i Bergen. Vi må se med nye øyne på de modellene vi har, og se hvordan vi kan treffe best mulig, sier han.

På nyåret skal midlene disponeres.

— Vi håper å få ressursene ut i skolene så fort som mulig etter jul, sier Nilsen.

Midlene fordeler seg slik:

Helsesøster : 4,1 årsverk

Totalt: 12,3 årsverk (en økning på 50 prosent fra 8, 2 årsverk)

Psykologressurs: 1 årsverk

Skolelegefunksjon: 1 årsverk

OPPTATT: Elevene ved Nordah Grieg møter ofte på opptattskiltet på døren hos helsesøster.
LIV SKOTHEIM