Det skal skje innenfor programmet Aksjon skolevei.

Halvparten av dette skal finansieres via Bergen kommune sitt bidrag til Bergensprogrammet, og halvparten med tilskudd fra fylkeskommunen.