— Vi påla ham å oppsøke bedriftshelsetjenesten. Det gjorde han. Han fikk tilbud om behandling, men avviste at han var syk, og tok ikke imot tilbudet, sier kommandørkaptein Bernt Grimstvedt, 39-åringens nærmeste overordnete ved KNM Tordenskjold, skolen på Haakonsvern.

Det er etablert et eget støttekorps ved marinebasen som stiller opp for offiserer og menige som får psykiske problemer. Prest, lege, psykolog og sykepleier inngår i støtteapparatet. Kapteinløytnanten ble tilbudt all mulig hjelp fra dette støtteapparatet, men avviste alle forslag.

Frivillighet

— Da har ikke vi så mye å stille opp med. Vi er avhengig av frivillighet for å kunne gripe inn. Hvis den ansatte ikke selv innser at vedkommende har et problem, kan vi bare glemme å hjelpe ham eller henne, sier sanitetsinspektøren for Sjøforsvaret, kommandør Jan Sommerfelt Pettersen.

— Det forekommer at pårørende blir frustrert og mener vi gjør for lite, men vi kan ikke tvinge noen til å forsøke å bli frisk, tilføyer han.

Saniteten i Sjøforsvaret står i psykiske sykdomstilfeller vanligvis i nær kontakt med det offentlige helsevesenet.

— Hvis vi selv ikke strekker til, henviser vi pasientene dit. Men igjen er vi avhengig av frivillighet. Vi har ingen hjemmel for å begjære noen av våre ansatte tvangsinnlagt, understreker Sommerfelt Pettersen.

Over lengre tid

Bergens Tidende kjenner til at man i Sjøforsvaret over lengre tid skal ha ment at kapteinløytnanten slet med psykiske problemer. Arbeidssituasjonen ble forsøkt lagt best mulig til rette for ham. For en periode i fjor høst samtykket han i å tjenestegjøre ved Landsdelskommando Nord-Norge i Bodø for å komme bort fra problemene i Bergen. Her hadde han en fremskutt, operativ posisjon som han ikke skal ha fungert særlig bra i. Han ble derfor tilbakeført til Haakonsvern fra nyttår, og plassert i en stabsfunksjon ved KNM Tordenskjold.

— Vi føler at vi har gjort mye for å få ham til å fungere best mulig, sier sanitetsinspektøren.

Lite samarbeidsvillig

Kilder i Sjøforsvaret sier til BT at den drapssiktede kapteinløytnanten skal ha vært kontrollerende, lite samarbeidsvillig, selvopptatt og nærmest uimottakelig for andre syn enn sine egne. Når han har møtt motbør, skal han tidvis ha blitt hissig, og også gitt uttrykk for at «alle er ute etter ham».

Jan Sommerfelt Pettersen mener psykiske vansker er mindre utbredt i Forsvaret enn i samfunnet ellers.

— Det skjer en utsiling allerede ved opptaket til rekruttskolen. Nåløyet blir enda trangere for dem som velger å søke om plass ved befalsskolen. Men selvsagt kan psykiske lidelser oppstå senere i yrkeskarrieren. Penger, barn og kjærlighet kan for eksempel sette i gang forferdelige reaksjoner, sier sanitetsinspektøren.

SJOKKERT: – Alle her er sjokkert over det som har skjedd, sier kommandørkaptein Bernt Grimstvedt, den drapssiktete 39-åringens nærmeste overordnete på Haakonsvern. I bakgrunnen KNM Tordenskjold, skolen på Haakonsvern der den drapssiktete er ansatt.